Descriere generală

Comuna Săuca este situată în partea de sud-vest a judeţului Satu Mare, la o distanţă de 74 km de municipiul Satu Mare şi 13 km de oraşul Tăşnad. Din punct de vedere geografic, este situată în zona colinară, alcătuită din zone deluroase şi de câmpie, străbătută de valea Becheni şi valea Raţului.


Comuna este învecinată:

     • la nord cu, comuna Santău

     • la est cu oraşul Tăşnad şi comuna Cehăluţ

     • la vest cu, comuna Pir

     • la sud cu judeţul Bihor.

 

Comuna Săuca cuprinde localitatea Săuca, sat reşedinţă de comună şi satele aparţinătoare:
     • Becheni
     • Cean
     • Chisău
     • Silvaş.

 

Relaţiile în teritoriu se asigură prin drumurile judeţene DJ 195D, DJ 191 şi drumurile comunale DC 39 şi DC 42.

Teritoiriul administrativ actual este de 5270.0 ha. 

 

Relief. Comuna Săuca este situată în zona colinară, alcătuită din zone deluroase şi de câmpie.
Clima. Clima este temperat-continentală. Valoare medie a temperaturii de 9.7 grade C, şi cantitatea medie de precipitaţii de 680 mm.. Vânturile dominante sunt sud-vest.
Caracteristicile geotehnice. Comuna este situată din punct de vedere seismic în zona seismică "E" cu coeficientul KS=0.12, perioada de colţ Tc=0.7 sec. Nivelul apei freatice, în general, se găseşte la 3.5 m adâncime.

Conform datelor furnizate de Primăria Săuca, la recesământul din anul 2002 populaţia comunei este în scadere şi se prezintă dupa cum urmeaza

- Săuca 383

- Becheni 481

- Cean 339

- Chişău 94

- Silvas 173

  1470 locuitori