Economia

Agricultura. Profilul economic al comunei este predominant agricol. Această activitate de bază este organizată în mare parte pe gospodării individuale și asociația agricolă care prestează servicii agricole către populație. Conform datelor statistice suprafața agricolă este de 3582.16 ha, ceea ce reprezintă 67.97% din suprafața totală a comunei.
Suprafata arabilă totală se împarte dupa cum urmeaza :
- arabil 2306,56 ha - 64,39 % din total
- păşuni 711,68 ha - 19,87% din total
- fâneţe 216,99 ha - 6,06 % din total
- vii 138,86 ha - 3,88 % din total
- livezi 108,07 ha - 5,80 % din total

Activitățile agricole sub formă de societăți agricole sunt prestate de următoarele societăți:
     • SC Voiagerul SRL
     • SC Silvasana SRL
     • AF Pereni N.
     • AF Pereni St.
     • AF Horvath
     • AF Helas.
 

Suprafața arabilă a fost cultivată în anul 2002 cu următoarele culturi principale:
     • porumb
     • grâu
     • orz
     • floarea soarelui
     • cartofi
     • ovăz
     • producția gospodăriilor principale.

 

Numărul de animale la nivelul anului 2002 se prezintă după cum urmează:
     • bovine - 664 capete
     • cabaline - 114 capete
     • ovine - 889 capete
     • porcine - 1334 capete
     • păsări - 2530 capete.


Producția de fructe este dominată de pomicultură din teritoriul administrativ al comunei cu următoarele specii dominante:
     • meri
     • peri
     • gutui
     • pruni
     • caise
     • piersici
     • cireşi
     • visini
     • nuci.