Infrastructura

Comuna Săuca este amplasată la intersecţia drumului judeţean 195D şi drumul judeţean 195D şi drumurile comunale 39 respectiv 42. Prin drumul judeţean se leagă de oraşul Tâşnad, iar prin drumurile comunale de localitatea Chişau, respectiv comuna Săntau. Drumul judeţean traversează localitatea pe o lungime de 1,34 km. Partea carosabilă a drumului are o îmbracăminte asfaltică pe o lungime de 0,92 km şi un pavaj de piatră pe o lungime de 0,42 km. Drumul comunal 39 traversează localitatea pe o lungime de 1,15 km şi este de pământ amestecat cu piatra.
Drumul comunal 42 traversează localitatea pe o lungime de 0,13 km şi are partea carosabilă din pavaj de piatra. 
 
Reţeaua stradală existentă, în funcţie de natura părţii carosabile se prezintă astfel:
♦ strada cu îmbrăcăminte asfaltică 0,92 km
♦ străzi cu pavaj de piatră 0,55 km
♦ străzi de pământ 5,38 km.
Străzile peste care se înscriu drumul judeţean şi drumurile comunale au partea carosabilă cu o lăţime insuficientă pentru desfăşurarea traficului de vehicule în condiţii optime.
Totodată drumurile comunale sunt în stare proastă, mai ales DC 39, care în timpul precipitaţiilor devine necirculabilă. Intersecţiile de străzi nu sunt nici ele amenajate, razele de racordare de la marginea părţii carosabile nu respectă normativele în vigoare şi lipsesc semnele de circulaţie. 
 
Satul Chişau este traversat de drumul comunal 39 pe o lungime de 0,55 km, din care 0,20 km are o îmbrăcăminte din pavaj de piatră, iar restul este de pământ. Celelalte străzi care alcătuiesc reţeaua stradală a localităţii sunt tot de pământ. Lungimea lor este în total de 2,04 km.
Satul Becheni este traversat de drumul comunal 44 A pe o lungime de 1,5 km. Reţeaua stradală a localităţii este alcătuită numai din străzi de pământ ele însumând o lungime totală de 5,45 km. 
Satul Cean este traversat de drumul judeţean 191 pe o lungime de 2,60 km. Partea carosabilă a drumului are o îmbracăminte asfaltică în stare mediocră. Străzile celelalte, care alcătuiesc reţeaua stradală sunt de pământ şi însumează o lungime de 3,46 km. 
Satul Silvaş este traversat de drumul judeţean 195D pe o lungime de 0,83 km. În funcţie de natura părţii carosabile reţeaua stradală a localităţii este alcatuită din:
        ♦ strada cu îmbracăminte asfaltică 0,83 km
        ♦ străzi cu pavaj de piatră 1,03 km
        ♦ străzi de pământ 0,53 km.
 
În ceea ce priveşte circulaţia pietonală în toate localităţile componente ale comunei, aceasta se desfăşoara pe trotuarele existente lângă garduri sau pe partea carosabilă. Evacuarea apelor de suprafaţă nu sunt rezolvate. În timpul precipitaţiilor ele stau pe partea carosabilă. Transportul de mărfuri şi călători se desfăşoară pe reţeaua stradală existentă şi pe calea ferată, care trece prin localităţile învecinate: oraşul Taşnad respectiv comuna Săntău.