Investiţii în derulare

INVESTITII IN DERULARE
 
Nr. crt Denumirea investiţiei Stadiul lucrării Sursă de finanţare Termen
1 Reabilitare apoeris, instalatii termice si amenajari interioare la sediul Primariai comunei Sauca
Lucrare contractata
Valoarea lucrarii : 218.184 lei
 Fonduri europene (G.A.L.) si buget local
30.08.2015
2 Canalizare menajera in localitatile Sauca, Silvas si Cean din comuna Sauca, judetul Satu Mare
Proiect tehnic finalizat.
Valoarea lucrarii : 5.300.000 lei
Plan National de Dezvoltare locala si buget local
31.12.2017
3 Modernizare strazi in localitatile Sauca, Silvas si Becheni
Studiu de fazabilitate finalizat
Fonduri europene
31.12.2018